Tarieven

 

  

Er zijn 3 verschillende soorten consulten die bij mij aangevraagd kunnen worden:
  - consult voor een reading
  - consult voor een healing
  - consult voor een bachbloesemtherapie
Een combinatie van een reading met healing of bachbloesemtherapie behoort ook tot de mogelijkheden.

Consult Reading
De kosten hiervoor bedragen 45,00.
Jij ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van betaling en vragen een onverkort verslag van mijn gesprek met jouw (huis)dier.

Consult Healing
De kosten hiervoor bedragen 20,00.
Behandeling op afstand gedurende een half uur.

Consult Bachbloesemtherapie
De kosten hiervoor bedragen 35,00.
Jij ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van jouw betaling een uitgebreid verslag over het te behandelen probleem en:
  - een advies over de te geven bloesemremedie
  - een flesje van 30 ml bloesemremedie met maximaal 5 bloesems
  - tweewekelijks contact via de mail of telefoon gedurende de behandeling

Consult Reading in combinatie met Healing
De kosten hiervoor bedragen 65,00.
Jij ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van betaling en vragen:
  - een onverkort verslag van mijn gesprek met jouw (huis)dier
  - behandeling van een half uur (op afstand)

Indien nodig of gewenst wordt voor elke vervolgbehandeling van een half uur 20,00 in rekening gebracht.
De kosten hiervoor dienen vooraf betaald te worden.

Consult Reading in combinatie met Bachbloesemtherapie
De kosten hiervoor bedragen 75,00.
Jij ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van betaling en vragen:
  - een onverkort verslag van mijn gesprek met jouw (huis)dier
  - een advies over de te geven bloesemremedie
  - een flesje van 30 ml bloesemremedie met maximaal 5 bloesems
  - tweewekelijks contact via de mail of telefoon gedurende de behandeling

Nazending van een nieuw flesje bloesemremedie kost 10,00 (inclusief verzendkosten) !
De kosten hiervoor dienen vooraf betaald te worden.


Jij kunt het bedrag overmaken naar bankrekeningnummer 48.44.60.099 t.n.v. Esther Sittrop en o.v.v.
type consult met de naam van jouw (huis)dier. Bij een buitenlandse overboeking dien je gebruik te maken
van de volgende IBAN-code: NL58ABNA0484460099 en BIC-code: ABNANL2A!

  

 

 

Alle leven is waardevol en kwetsbaar, behandel het met respect en liefde! - Arapaho  2009-2015